Bóta

La Venerable Confraria de la Bóta de Sant Ferriol d’Empordà és una entitat cultural, sense afany de lucre, que té per objectiu donar a conèixer els vins de l’Empordà, promoure el coneixement de l’art de la degustació, difondre la cultura del vi i fomentar les relacions d’amistat i convivència entre els homes.