Objectius

Son objectius preferents de la Confraria :

  • La promoció i defensa dels vins de l’Empordà
  • El foment i estudi de la cultura del vi en general
  • La formació de degustadors qualificats
  • Coneixement de la cuina del país en relació amb el seu vi
  • Oferir als membres activitats de formació (cursos, viatges, conferències, exercicis de tast o gastronòmics )
  • Intercanvis de tot ordre amb entitats similars de tot Europa
  • Conrear l’amistat i la convivencia al voltant de la degustació intel•ligent i moderada del vi
  • Exaltació dels valors de la terra i de la nostra civilització simbolitzats per la cultura, el vi i la gastronomia
  • Promoure l’edició de llibres i altres publicacions relacionades amb la cultura del vi, preferentment de l’Empordà
  • Realitzar anualment contribucions de caràcter social.